Tegevusvaldkond

  • Karistusõigus
  • Konkreetsemalt kriminaal- ja väärteomenetlus nii kohtueelselt ja kohtuväliselt, kui ka kohtumenetluses kõikides kohtuastmetes, s.h Euroopa Inimõiguste Kohtus
  • Advokaaditeenus hõlmab nii kaitset kui ka kannatanu esindamist eelnimetatud menetlustes ja mõistetavalt asjakohaste õigusdokumentide koostamist