Töökogemus ja -tulemused

  • Advokaadina eelkirjeldatud valdkondades üle 10 aasta
  • Erinevalt enamikust eluvaldkondadest ei saa advokaat kiidelda tehtud töödega ja osutada tehtud töödele, kuna kehtivad ranged diskreetsusnõuded
  • Häbenemata saan siiski öelda, et süüdistatavate täies ulatuses õigeks mõistmiste loetelu ei mahu ühe käe sõrmedele, paaril korral on saatnud edu ka kliendi esindamisel Euroopa Inimõiguste Kohtus ja väiksematest edusammudest ei hakkaks isegi rääkima
  • Valdan vene keelt piisavas ulatuses